Hva er «Slik virker det»?

• «Slik virker det» består av flere formidlings- og researchprosjekter utviklet av Christian G. Falch

• Målsettingen med «Slik virker det» er å forklare ny teknologi for barn og unge

«Slik virker det» er designaktivisme

Nyheter:

Skoleprosjekter:

SLIK VIRKER DET – Hvordan ser din mobilbruk egentlig ut?

«Internett for de minste» – Et barnebokprosjekt i samarbeid med Redd Barna