Hva er «Slik virker det»?

* «Slik virker det» består av flere formidlings- og researchprosjekter utviklet av Christian G. Falch

* Målsettingen med «Slik virker det», er å forklare ny teknologi for barn og unge, ved hjelp av designtankegang

* «Slik virker det» er designaktivisme

Skoleprosjekter:

SLIK VIRKER DET – Hvordan ser din mobilbruk egentlig ut?


Nyheter: