Hva er «Slik virker det»?

* «Slik virker det» består av flere undervisningsopplegg og formidlingsprosjekter utviklet av Christian G. Falch.

* Målsettingen med «Slik virker det», er å forklare ny teknologi for barn og unge.

SLIK VIRKER DET – Hvordan ser din mobilbruk egentlig ut?


Nyheter: