1-2-3 DATA – DKS

Datahistorie for barneskolen

1-2-3 DATA forteller vår nære teknologihistorie ved hjelp av personlige bruksgjenstander, som telefoner, datamaskiner og spillkonsoller, fra de siste 40 årene. Ved å la elevene få kikke på, og prøve “gammel” teknologi, forteller vi en enkel historie om hvordan teknologien har endret seg drastisk fram til i dag.

I en engasjerende samtale med elevene stiller vi spørsmål som: 

– Hvordan var det før vi fikk mobiltelefoner? – Hva er internett? – Hvor gammel er ipaden?

1-2-3 DATA er innom viktig kulturarv som de første dataspillene, den personlige datamaskinen, mobiltelefonens og internettets fødsel, samt utviklingen fram til dagens smarttelefoner og ipader.

1-2-3 DATA gir elevene mulighet til å kikke bakover og bli kjent med vår nære teknologiske fortid, men får også elevene til å se inn i framtiden og tenke seg hvordan den kan bli.

Dette er en nærhistorisk teknologioversikt som ikke blir formidlet i skolen i dag. – Et viktig tilskudd til digital-dannelsen.

Last ned 1-2-3 DATA – kort beskrivelse – pdf

HVA BESTÅR PRODUKSJONEN AV?
Produksjonen består av en utstilling med personlige teknologiske bruksgjenstander fra de siste 40 årene og en digital presentasjon projisert på et lerret. Elevene blir presentert for teknologiutviklingen i en dialog med formidler C. G. Falch, som forteller kort, personlig og humoristisk om de forskjellige gjenstandene han har med seg.
Elevene får prøve å bruke den gamle teknologien som fortsatt virker. Utstillingen/presentasjonen kan gjennomføres i vanlige klasserom eller i auditorium, naturfagsrom e.l.

EN OVERSETT KULTURARV:
Teknologiske nyvinninger har gjennom de siste 40 årene definert vidt forskjellige generasjoner barn og ungdom. Hver i sær har de opplevd sin barndomskultur med forskjellige kulturelle referanser via teknologien. Eksempler her spenner fra video-generasjonen og diverse gaming-generasjoner, fram til dagens ipad/smarttelefon-generasjonen.

I dag sendes barn rett ut på internett via en smarttelefon eller et nettbrett. Både i fritiden og på skolen skjer dette vanligvis uten at noen forklarer barna hvordan teknologien har utviklet seg og at den ikke alltid har vært slik den er nå. Å lære noe om denne nærhistorien, kan gi rom for refleksjon og kritisk tenking. Forstår man denne sammenhengen, er man bedre rustet til å møte, og kanskje skape, framtidens teknologi.

Link til produksjonen hos DKS Innlandet