Digitaldager Lunden skole – Datahistorie

Vellykket «datahistoredag» for 1. – 3. trinn på Lunden skole! Stor entusiasme over å kikke på gammel teknologi!