Kronikk på NRK ytring


Har skrevet en kronikk om nettbrett i skolen og regjeringens skoledigitaliseringsopplegg på NRK ytring:

https://www.nrk.no/ytring/et-naivt-og-utdatert-prosjekt-1.14851532