Vellykket skolebesøk i Stange – Del 1

» Det var interessant å høre hva de faktisk bruker mobilene sine til. Vi har ikke snakket om dette slik i felleskap før.

Lærer, Arstad skole

Vellykkede besøk på bl.a. Arstad, Hoberg og Åsjordet skole. Engasjerte lærere og elever får kikket på mobilhverdagen på en ny måte! Gode tilbakemeldinger og super innsats fra bra elevcrew.

» Dette gir oss mye å jobbe videre med i klassen.

Lærer, Arstad skole