Skoleturné i Hamar – Vang

Det ble en kort, men vellykket skoleturné på Ridabu og Solvang barneskoler før de nye koronarestriksjonene igjen satte en midlertidig stopper.

Flinke elever i 7. klasse tegner mobilbruk på Ridabu skole

« Dette var en bra bevisstgjøring. Elevene fikk litt å tenke på her…

– Positive tilbakemeldinger fra lærere på Ridabu og Solvang skoler.