Vår nære teknologihistorie er viktig kulturarv! 1-2-3 DATA skal på DKS-turné i innlandet 2021/2022

Vår nære teknologihistorie blir fortalt i forestillingen/utstillingen 1-2-3 DATA . Høsten 2021 og våren 2022 skal forestillingen på turné med Den Kulturelle Skolesekken i Innlandet!

« Så store prikker det var i dette spillet!

– 2. trinnselev prøver Commondore 64.