Forbrukerrådet ønsker forbud mot overvåkningsbasert reklame

Forbrukerrådets nye og grundige rapport kommer med mange viktige funn! Konklusjonen er at overvåkningsbasert reklame bør forbys.

Rapporten og mer informasjon om dette finnes her:

Forbrukerrådets oppfordring til å forby overvåkningsbasert reklame

Finn Myrstad i Forbrukerrådet redegjør for problematikken.

Signér Forbrukerrådets opprop!

Bli med på å signere Forbrukerrådets opprop som går ut til beslutningstakere over hele verden her:

https://www.forbrukerradet.no/side/call-to-action-against-surveillance-based-advertising/