Slik virker det – på BI

Designtankegang for skoleledelse

Slik virker det-prosjektet ble presentert som «designcase» for skoleledere på BI i Oslo. På masterkurset «Digitalisering og ledelse» fikk studentene en innføring i designtankegang og hvordan denne formen for problemløsningsteknikk kan benyttes i skolen. Kurset var ved Lavrans Løvlie og Christian G. Falch.

Designtankegang i skolen? Skolen har vist seg å være en god arena for denne formen for problemløsningsteknikk.

Hva er designtankegang?

«En kreativ problemløsningsmetode som tar utgangspunkt i mennesker og deres behov»

Designtankegangsprossessen oppsummert.

Podcast fra BI om digitalisering og ledelse – Hva er designtankegang? Med Ide Katrine Birkeland, Lavrans Løvlie og Christian G. Falch