Kronikk i VG

Hvem har ansvaret for norske skoleelevers personvern?

Kaja Hegg – Redd Barna, Hilde Nagell – Agenda, Anja Salzmann – UiB og Christian G. Falch skrevet denne kronikken i VG, som sammenfatter noen av hovedpoengene i notatet fra Redd Barna og Agenda.

Link til kronikken på VG debatt