Nytt notat fra Agenda og Redd Barna

Hvem har ansvaret for norske skoleelevers personvern?

Agenda og Redd Barna lanserte 26.01.22 et nytt notat om digitalisering i skolen og hvordan barns personvern ikke blir ivaretatt.

Notatet er et «diskusjonsnotat» og er ment å belyse det ansvarsvakuumet som har oppstått i den norske skolen i dag. Hastedigitaliseringen av skolen har medført en uoversiktlig og uholdbar situasjon i forhold til barn og unges personvern. Vi ønsker å få større fokus på dette problemet og skisserer opp hvordan situasjonen er nå og kommer med forslag til mulige tiltak.

Notatet er forfattet av Kaja Hegg – Redd Barna, Hilde Nagell – Agenda, Anja Salzmann – UiB og Christian G. Falch

Notatet i kan du laste ned her.

Se opptak av Agendas lanseringsarrangement 26.01.2022 her