Norsk oppgjør med teknologi-gigantene

«Slik virker det» er med på viktig verksted

Tirsdag 15. mars møttes ca 120 personer fra nøkkelorganisasjoner blant fagforeninger, forskning, næringsliv og offentlige etater på Folkets hus i Oslo. Formålet var å diskutere teknologi-gigantenes makt og innflytelse, samt komme opp med forslag til mulige løsninger. Verkstedet var intitert av Dag Hareide i samarbeid med Amnesty, LO, Fellesforbundet og Forbrukerrådet.

Resultatet var en intens og lærerik dag med mange nye perspektiver på kjent tematikk!

«Vi ønsker teknologiene, men ikke de negative konsekvensene av maktbruken» – Dag Hareide, prosjektkoordinator

Prosjektkoordinator Dag Hareide og programkomiteén; Ingrid Stolpestad – Amnesty, Finn Myrstad – Forbrukerrådet, Liv Anna Lindman – LO, Line Eldring – Fellesforbundet, Øyvind Rognevær – LO

Tematikken inndelt i 18 undertemaer:

Sosiale medier, hatspråk og diskriminering, Reklame uten overvåkning, Løsarbeid via plattformer, Politi styrt av algoritmepakker?, Kommersiell sporing i organisasjoner. Rettferdig skatt, Konkurranse på like vilkår, Åndsverk og plattformer, Teknogiganter og redaktørstyrte medier, Norsk utenrikspolitikk og teknogigantene, Barn og sosiale medier, Skolens digitale læringsteknologier, Nasjonal sky, Naturvern, Overvåkning på arbeidsplasser, Nasjonal sikkerhet, Autonome drapsvåpen, Trussel mot demokratiet.

Slik virker det – C.G. Falch var med i samtalegruppen for «Skolens digitale læringsteknologier».

Faksimile Klassekampen 16.03.2022: