Viktig rapport om hvordan barns personopplysninger blir samlet inn av skoleapper

Human Rights Watch har kommet med en svært god rapport om hvordan forskjellige former for Edtech og skoleapper samler inn personopplysninger om skolebarn. Undersøkelsen har gjennomgått 146 apper i 49 land.

Rapporten og mer informasjon finnes her:

«How Dare They Peep into My Private Life?» – Rapport fra Human Rights Watch 2022

© Andrea Devia Nuño, Hero Studios