Viktig rapport fra Personvernkommisjonen! «Slik virker det»-prosjektet har bidratt

Regjerninges Personvernkommisjon slapp 26.09.2022 en viktig rapport (NOU) som beskriver personvernets tilstand i Norge. Rapporten tegner et alvorlig bilde av hvordan det står til og foreslår en rekke tiltak. Spesielt innenfor området skole og barnehage ropes det varsko! Norske skolebarns personvern i dagens digitale virkelighet er i stor grad neglisjert.

C. G. Falch fikk, med utgangspunkt i arbeidet med «Slik virker det»-prosjektet, i oppgave å intervjue barn i alderen 8 – 18 år om deres bevissthet rundt personvern. Resultatet ble en rapport som gir mange gode innsikter i hvordan norske barn oppfatter personvern i dagens digital landskap.

Personvernkommisjonens rapport og mer informasjon finnes her.

C. G. Falchs rapport med intervjuer av barn og unge

C. G. Falch – rapport til Personvernkommisjonen 2022