Nettvett 2.0? På tide å skifte fokus!

Barn har lyst til å lære om ny teknologi, men er lei av det problemfokus som preger nettvettundervisingen i dag. Personvernkommisjons NOU har på side 140 tatt med et forslag til fokusskifte:

«Falch trekker frem i sin rapport at det må et fokusskifte inn i skolen i måten man underviser i nettvett og personvern. Dropp pekefingeren. Snakk om muligheter istedenfor problemer. Samtalene med barna har gitt noen gode innspill til «Nettvett versjon 2.0».»

  • Synliggjør «usynlige» strukturer som digitale økosystemer – har man kartet er det lettere å navigere selv.
  • Bruke andre ord når man snakker om digitale problemstillinger. Ved å snakke om muligheter og verdier fremfor farer og forbud, oppnår man å skape mer nysgjerrighet, engasjement og forståelse.
  • Fokuser på mulighetene i digitale verktøy fremfor de problemene de skaper.
  • Fokuser på verdier. Våre egne personopplysninger er et godt eksempel på en verdi vi bør ta vare på og være bevisst.
  • Fokuser på mennesker. Hvem lager de digitale løsningene? Alle digitale løsninger er lagd av mennesker som deg og meg. Det er ikke bare programvareutviklere, men også for eksempel atferdspsykologer eller forskjellig typer designere. Hvordan tenker de? Hvordan tenker de som lager Google?

Personvernkommisjonens rapport og mer informasjon finnes her.

C. G. Falchs rapport med intervjuer av barn og unge

C. G. Falch – rapport til Personvernkommisjonen 2022