Dark patterns og manipulativ design – Forbrukerrådet med svært bra rapport

Forbrukerrådet lanserte 01.12.22 en svært god rapport om bruken av såkalte «dark patterns» og manipulativ design sett med et norsk perspektiv.

Rapporten inneholder gode beskrivelser av en problematikk alle opplever i sin netthverdag: Bli lurt, manipulert, eller dyttet til å gjøre valg vi ellers ikke ville ha gjort.

Rapporten og mer informasjon finnes her:

«Lei av å bli lurt» – Rapport fra Forbrukerrådet

Ny rapport fra Forbrukerrådet 01.12.2022

Manipulativ design

… et grensesnitt eller egenskaper ved et design 
som styrer, lurer eller presser forbrukere til å ta valg 
som først og fremst er i virksomhetens interesse.

Podcast om tema: