Barnebok-prosjekt får støtte!

«Internett for de minste – Hva gjør folk på internett hele dagen?» er et barnebok-prosjekt i samarbeid med Redd Barna. Prosjektet har fått støtte fra Dam-stiftelsen og vil ferdigstilles i 2024.

«Det finnes i dag lite opplæring for barn om hvordan internett virker»

Undersøkelser blant barneskolebarn viser at de vet lite om denne sentrale infrastrukturen

Les mer om prosjektet her

Skisse fra prosjektet «Internett for de minste – Hva gjør folk på internett hele dagen?»
C. G. Falch 2024

«Barn er direkte involvert i utviklingen av prosjektet»

Innhold og utforming blir laget i tett samarbeid med målgruppen
Skisse fra prosjektet «Internett for de minste – Hva gjør folk på internett hele dagen?»
Bjørn Thorshaug Falch og C. G. Falch 2024