Vellykket barnebok-test!

«Internett for de minste – Hva gjør folk på internett hele dagen?» er et barnebok-prosjekt i samarbeid med Redd Barna. Prosjektet har fått støtte fra Dam-stiftelsen og vil ferdigstilles i 2024.

Hvordan visualisere det usynlige?

Juni 2024: de første testoppslagene til barnebokprosjektet har blitt prøvd ut på et utvalg barnhagebarn og førsteklassinger. Formål: avdekke bevissthet rundt grunnleggende symboler relatert til internett. Hva vet 5-6-7-åringene egentlig? Ganske mye viste det seg!

Første barnebokdummy testes i barnehage på Kampen i Oslo og hos førsteklassingene i Øvre Vang – Hamar. C. G. Falch juni 2024

Hvordan kommer egentlig internett til huset ditt?

Hvordan internett faktisk kommer til huset der man bor, er det ikke mange som har tenkt over. Dette handler om usynlige signaler og mystiske kabler. Det mange har opplevd, er når internett ikke er der! For eksempel på hytta – da må man gjøre andre ting enn å se på skjermer.

Hvordan kommer egentlig internett til huset ditt? Dette var ikke så mange som hadde tenkt over.
Førsteutkast til «hjemme» med familie og bifigurer. C. G. Falch juni 2024

Hvordan liker barna figurene i boken?

De forskjellige figurene i boken resonnerte godt med målgruppen. Også de voksne testpersonene fant en ekstra verdi i figurenes personifisering av ulike egenskaper fra internett-hverdagen.

Figurene falt i smak hos målgruppen! Skisse til viktige bifigurer i boken.
Bjørn Thorshaug Falch og C. G. Falch 2024

«Barn er direkte involvert i utviklingen av prosjektet»

Innhold og utforming blir laget i tett samarbeid med målgruppen

Les mer om prosjektet her

«Det finnes i dag lite opplæring for barn om hvordan internett virker»

Undersøkelser blant barneskolebarn viser at de vet lite om denne sentrale infrastrukturen