Andre prosjekter

Persondatainnsamling i skolen

Store mengder personlig informasjon blir samlet inn om norske skolebarn. Mye av denne informasjonen blir ukritisk delt med kommersielle tredjeparter. Dette er et område hvor det trengs en stor opprydning. Her er en enkel oversikt:

«Persondatainnsamlig i skolen»
Oversikt lagd til Redd Barnas arbeidsgruppe for bedring av personvern i skolen.

Slik virker det har bidratt til Personvernkommisjonens NOU

Regjerninges Personvernkommisjon slapp 26.09.2022 en viktig rapport (NOU) som beskriver personvernets tilstand i Norge. Rapporten tegner et alvorlig bilde av hvordan det står til og foreslår en rekke tiltak. Spesielt innenfor området skole og barnehage ropes det varsko! Norske skolebarns personvern i dagens digitale virkelighet er i stor grad neglisjert.

C. G. Falch fikk, med utgangspunkt i arbeidet med «Slik virker det»-prosjektet, i oppgave å intervjue barn i alderen 8 – 18 år om deres bevissthet rundt personvern. Resultatet ble en rapport som gir mange gode innsikter i hvordan norske barn oppfatter personvern i dagens digital landskap.

Personvernkommisjonens rapport og mer informasjon finnes her.

Linker til alle Personvernkommisjonens eksterne utredninger finnes her

C. G. Falchs rapport med intervjuer av barn og ungeDirektelink pdf

C. G. Falch – rapport til Personvernkommisjonen 2022

Slik virker det – Senior

Hvordan forklare eldre om Facebooks algoritmer og persontilpasset innhold? Tre visualiseringer til Medietilsynets nye guide for seniorer:

«Slik virker Facebooks algoritmer» – Medietilsynets nye guide for seniorer om falske nyheter og persontilpasset innhold.
«Hva bruker du appene til og hva bruker appene deg til?» – Medietilsynets nye guide for seniorer om falske nyheter og persontilpasset innhold.
«Slik virker cookies» – Medietilsynets nye guide for seniorer om falske nyheter og persontilpasset innhold.

Mer om Medietilsynets guide for seniorer her