Internett for de minste

Hva gjør folk på internett hele dagen?

«Internett for de minste – Hva gjør folk på internett hele dagen?» er et barnebok-prosjekt i samarbeid med Redd Barna. Prosjektet har fått støtte fra Dam-stiftelsen og vil ferdigstilles i 2024.

«Det finnes i dag lite opplæring for barn om hvordan internett virker»

Undersøkelser blant barneskolebarn viser at de vet lite om denne sentrale infrastrukturen

Formålet med prosjektet

– Å forstå hvordan internett virker i hverdagen vår, er like viktig som å forstå andre vitale samfunnsstrukturer. Vi bruker mye ressurser på å lære små barn å bli gode trafikanter i den virkelige verden. Det skjer via barnebøker, faktaformidling og opplæring. I dag finnes det ingen lignende opplæring rundt den digitale infrastrukturen.
«Internett for de minste»- er ment som ett bidrag til dette opplysningsarbeidet.

«Barn er direkte involvert i utviklingen av prosjektet»

Innhold og utforming blir laget i tett samarbeid med målgruppen

Fakta om prosjektet

«En ganske vanlig famile» – Figurene er utviklet i samarbeid med målgruppen.
Illustrasjon: Liv Thorshaug Falch & C. G. Falch

«Internett for de minste – Hva gjør folk på internett hele dagen?» er et lete og finne/myldrehefte – en verden der man lager sine egne historier, men også kan lære om konkrete samfunnsfunksjoner. (som f.eks. i Richard Scarrys “Travelby – Hva gjør folk hele dagen?” eller Anna Fiskes «Hallo byen»)

• Tema: Hvordan virker internett? Hva gjør folk på internett?
Vi følger noen gjennom en dag: Hvor møter vi nettet og hva bruker vi det til?
• Hvem er med? En familie: mamma, pappa, storesøster, lillebror. I tillegg vil diverse bifigurer personifisere aktuelle fenomener og egeskaper.

Figurene i boken har forskjellige egenskaper – Figurene er utviklet i samarbeid med målgruppen. Illustrasjon: Bjørn Thorshaug Falch & C. G. Falch

• Hvordan henger internettverden sammen? Vise hvordan dagligdagse usynlige strukturer fungerer: følge kommunikasjon, sosiale medier, spille sammen med andre, nyheter, vær, e-post, kjøpe billett. osv.
• Bevisstgjøring: Vise apper som «maser», spill som «frister».
• Internett i funfacts: Størrelser, tall. F.eks: Dette skjer på internett i løpet av 1 sekund. Historisk utvikling o.l.
• Form: Enkle og morsomme tegninger som er tilpasset målgruppen.

Hvorfor en papirbok?

Mange foreldre ønsker ikke at barna skal sitte på skjerm i tidlig alder, men vil likevel at barna skal lære om digital tematikk.

Fordeler med papir: Det er lettere å forstå komplekse strukturer (f.eks. internett) forklart på papiroppslag. Det er lettere å f.eks vise hvordan skjermbaserte medier aktivt «maser» og «frister» via et «nøytralt» medium som papir. Det er lettere å lære sammen med et papirhefte, der voksne og barn kan sitte sammen, få overblikk og lage sine egne historier.

«Internett for de minste» er et pilotprosjekt som i første omgang skal trykkes opp i et mindre opplag og testes ut på utvalgte barnehager og småskoler i Norge.

«Ingen barn klarte å forklare hva internett var»

Erfaringer fra mange barneskolebesøk med formidlingsopplegget 1-2-3 Data

Bakgrunnen for prosjektet

En viktig innsikt fra formidlingsarbeidet på barneskoler dannet utgangspunktet for dette bokprosjektet. I formidlingsopplegget 1-2-3 DATA har hundrevis av skolebarn fått spørsmålet:

– «Kan noen forklare hva internett er?»

Nesten ingen av de mange hundre barneskoleelevene har klart å gi et godt svar på dette. Årsaken er enkel. Ingen har forklart dem det. Det er også et komplekst tema. Etter nærmere research viste det seg at det finnes lite «slik virker det»-ressurser som forklarer denne tematikken for barn.

Med dette som utgangspunkt tok idéen form og ble et konkret bokprosjekt i begynnelsen av 2023. Prosjektet vil bli ferdigstilt i 2024.


«Internett burde forklares til barn på lik linje med annen vital infrastruktur – bare tenk på hvor mye ressurser vi bruker på trafikkopplæring»

Juni 2024: Prosjektet møter målgruppen

Hvordan visualisere det usynlige?

De første testoppslagene til barnebokprosjektet har blitt prøvd ut på et utvalg barnhagebarn og førsteklassinger. Formål: avdekke bevissthet rundt grunnleggende symboler relatert til internett. Hva vet 5-6-7-åringene egentlig? Ganske mye viste det seg!

Første barnebokdummy testes i barnehage på Kampen i Oslo og hos førsteklassingene i Øvre Vang – Hamar. C. G. Falch juni 2024

Denne siden vil bli oppdatert etterhvert som prosjektet utvikles.