Om Christian G. Falch

Christian Greftegreff Falch er designer og idéutvikler utdannet fra Statens håndverks og kunstindustriskole (SHKS) og Statens kunstakademi i Oslo. Han har en master i interaksjonsdesign og har arbeidet mye med ny teknologi innenfor både kunst og designfeltet. Han har vunnet flere designpriser og har som billedkunstner vært med på bl.a. Høstutstillingen. Han har gjort jobber for mange nasjonale og internasjonale aktører innen teknologi, kommunikasjon og medier.

Falch har erfaring som designer, formidler, og utvikler av prosjekter relatert til barn. Bl.a. tre egne DKS-prosjekter for Turneorganisasjonen – DKS Hedmark/Innlandet, samt flere undervisningsopplegg for barneskolen. Han har tidligere vært lærer ved bl.a. SHKS og er aktuell som foredragsholder ved masterutdanning av skoleledere på BI.

Falch har de siste årene arbeidet med ulike research-oppgaver rundt personvernsforståelse og ny teknologi, for bl.a. Medietilsynet og regjeringens Personvernkommisjon. Han sitter også i Redd Barnas arbeidsgruppe for bedring av personvern i norsk skole.