Skoleprosjekter

Utvalgte prosjekter

1-2-3 DATA – Datahistorie for barneskolen

SLIK VIRKER DET – Hvordan ser din mobilbruk egentlig ut?

Flere undervisningsopplegg for barne-, ungdoms- og videregående-skole er under utvikling og vil bli presentert her fortløpende.

Bakgrunn for «Slik virker det»-prosjektet

Med utgangspunkt i egne barns digitale skolehverdag, ble «Slik virker det»-prosjektet startet i 2019. Prosjektet var en reaksjon på det ugjennomtenkte digitaliseringsopplegget barna fikk servert på skolen. «Slik virker det – Hvordan ser din mobilbruk egentlig ut?» har siden 2019 blitt formidlet til mange tusen skoleelever og fått svært positiv mottakelse.

Det er etterhvert utviklet flere nye formidlingsopplegg innenfor to hovedretninger:

1. Oppdatert personvernsforståelse – Skape bevissthet rundt deling av personopplysninger og hvordan det påvirker netthverdagen vår. – Er det du som bruker mobilen eller er det mobilen som bruker deg?

2. Vår nære teknologihistorie – En missing link i dagens digital-kompetanseopplæring for barn.

Designtankegang – Sentralt i prosjektet

Design og designtankegang er med på å forme (nett)hverdagen vår. Å vise hvordan designtankegang påvirker oss, er sentralt for alle SVD-prosjektene. Både i form av bevisstgjøring av skolebarn, men også i andre prosjekter som f.eks et forlesningsopplegg om designtankegang for masterstudenter i «digitalisering og ledelse» på BI.