Slik virker det – DKS

Hvordan ser din mobilbruk egentlig ut?

«Slik virker det» bruker enkle visualiseringsteknikker og tankegang fra fagfelt som tjenestedesign og billedkunst, til å fortelle om noe de aller fleste har et nært forhold til – sin egen mobiltelefonbruk.

Når vi prøver å forstå noe, kan det ofte hjelpe å lage et bilde – en visualisering. Det kan hjelpe oss til å få et inntrykk av noe vi ellers ikke kan se.

Gjennom samtale med elevene og en digital presentasjon vil vi visualisere klassens mobilbruk. I tillegg vil hver enkelt elev få mulighet til å visualisere sin personlige mobilbruk på papir.
Samtalen avdekker hvor mange som har mobil, hvor mye den blir brukt, og hva den brukes den til. I tillegg snakker vi om hvorfor denne bruken er en verdi man bør være bevisst – at den personlige informasjonen vi legger igjen uten å tenke over det når vi er på nettet, er blitt en attraktiv handelsvare.

Vi spør: Er det du som bruker mobilen, eller er det mobilen som bruker deg?

Det å forstå hvordan et redskap virker, åpner for at en selv kan bruke redskapet til å skape noe nytt.

Last ned SLIK VIRKER DET – kort beskrivelse – pdf

Prosjektet turnerer for «Den kulturelle skolesekken» og er produsert i samarbeid med Turneorganisasjonen – DKS Hedmark. Prosjektet er utviklet sammen med 4/5/6. klasse på Lunden skole, Hamar.